ภาพกิจกรรม CoP IT เรื่องการตกแต่งภาพและตัดต่อมัลติมีเดีย ปีงบประมาณ 2550 (19-20 มิถุนายน 2550)
   
วิทยากร: อ.สมจิตร วงษาหล้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
ผู้นำกระบวนการ: คุณนิ่มนวล
   
สมาชิก CoP IT เรียนรู้ร่วมกัน
สมาชิก CoP IT เรียนรู้ร่วมกัน
สมาชิก CoP IT เรียนรู้ร่วมกัน
สมาชิก CoP IT เรียนรู้ร่วมกัน
มอบรางวัลแก่ผู้ที่ตอบคำถาม (ถูกใจกรรมการ)

 

 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog คลิก..ดูภาพใหญ่ คลิก..ดูภาพใหญ่ คลิก..ดูภาพใหญ่