กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
งานฝึกอบรม สคร.5
 
         
 
บันทึกความรู้ งานฝึกอบรม ปี 2553
 
    ถอดบทเรียนชมรมผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา: ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 
 
บันทึกความรู้ งานฝึกอบรม
 
    "นายสถิตย์ ชูตั้งถาวร : เฮียน้อย..เจ้าของสถานประกอบการ
ผู้ทำบุญด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษา"

ถอดบทเรียนปี 2552

 
    "การพัฒนามาตรฐาน บทความการประเมินโครงการ"
ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
    "การประเมินโครงการ"
ประภาพรรณ อุ่นอบ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการ วันที่ 14 พ.ค.2550


 
    สรุปบทเรียน เวทีการจัดการความรู้ เรื่อง "การผลักดันผลงานให้เป็นนโยบายระดับตำบล"
 
    สรุปการถอดบทเรียนปี 2551 แนวทางการดำเนินการบริหารงานฝึกอบรมที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน
 
         
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.