กลับหน้าแรก KM
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
คณะกรรมการ KM สคร.5
มหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5
(22-23 พ.ย.2553)
 
         
 
แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
 
    1. องค์ความรู้ที่จำเป็น
 
    2. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้  
    3. การจัดทำบทสรุปการเรียนรู้ ปี 54  
    4. แบบฟอร์ม SAR  
    5. Flowchart  
    6. Template รายละเอียดตัวชี้วัด KM  
    7. แบบประเมินตนเองด้าน การจัดการความรู้  
    8. คู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ปี 2554  
     
 
บันทึกความรู้ คณะกรรมการ KM ปีงบประมาณ 2554
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5

 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5

 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2554
 
     
 
บันทึกความรู้ คณะกรรมการ KM ปีงบประมาณ 2553
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 3/2553 (21 มิ.ย.53)
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 2/2553 (18 มี.ค.53)
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2553 (11 ธ.ค.52)
 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2553
 
    "สคร.5 กับการจัดการความรู้ : สู่ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง"
โดย ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ (สคร.5 นครราชสีมา)

 
    KM Framework DPC5 Korat
 
    รายงานการประชุมเรื่องทักษะการเป็น Facilitator (8 ธ.ค.49)
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1 (20 พ.ย.49)
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค.49)
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 3 (28 พ.ค.50)
 
    "ถอดบทเรียนจากงานจริง โดยคุณอำนวย คุณบันทึกมือใหม่"
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.)
เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2 15-16 พ.ค.50

 
    "ถอดบทเรียน" สู่ "ตลาดนัดความรู้ "
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.)
เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 3 16-18 ก.ค.50

 
    ภาพบรรยากาศการอบรม KM ครั้งที่ 3 (16-18 ก.ค.50)
 
    เอกสารตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเฝ้าระวังโรค (4-6 ก.ย.50) จ.นครนายก
 
    ภาพบรรยากาศตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเฝ้าระวังโรค (4-6 ก.ย.50)
 
    "ถอดบทเรียน" สู่ "ตลาดนัดความรู้ "
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.)
เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 4 10-12 ก.ย.50

 
    ภาพบรรยากาศการอบรม KM ครั้งที่ 4 (10-12 ก.ย.50)
 
         
 
บันทึกความรู้ เครือข่ายอปท.
 
    ทำเนียบผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ อปท. กับบทบาทผู้นำ ในการควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13
วันที่ 6-7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา

 
    ทำเนียบผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเคเอส พาวิลเลี่ยน
 
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog กลุ่ม สว.