กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
 
         
 
บันทึกความรู้ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
    ภาพกิจกรรมการจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และสถานประกอบการในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14” ปีงบประมาณ 2553

(วันที่ 24-25 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
 
    ถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายด้านสารเคมี จังหวัดนครราชสีมา

 
    ความรู้โรคซิลิโคสีส

 
    รายงานผลการดำเนินการต่อเนื่อง การสอบสวนกรณีผู้ป่วยโรคซิลิโคสีสเสียชีวิต

 
    สรุปกรณีการเสียชีวิตของคนที่มีชีวิตเปื้อนฝุ่น จากโรคปอดฝุ่นหิน (ซิลิโคสีส)

 
    ข้อมูลการใช้สารเคมีอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13

 
    ปริมาณการใช้สารเคมี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13

 
    ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ปี 51 การดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคปอดจากแร่ใยหิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจังหวัดนครราชสีมา

 
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.