กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
กลุ่มวัณโรค
 
         
 
บันทึกความรู้ กลุ่มวัณโรค ปี 2553
 
    ถอดบทเรียนการพัฒนามาตรฐานสถานบริการด้านวัณโรคดีเด่น
ของโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
     
 
บันทึกความรู้ กลุ่มวัณโรค
 
    "แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน กรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยาน
ระหว่างประเทศ"

 
    "วิธีการสืบค้นแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"
โดย ดร.ศิรินภา จิตติมณี สำนักวัณโรค

 
    "การเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากหน่วยงานต่างๆ"
โดย ดร.ศิรินภา จิตติมณี สำนักวัณโรค

 
    "การเขียนบทความและงานวิจัย ลงวารสารวิชาการ"
โดย ดร.ศิรินภา จิตติมณี สำนักวัณโรค

 
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.