ความรู้เรื่องโรค
       
 
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) โรคโบทูลิสซึม (Botulism)
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคซิกัวเทอรา (Ciquatera)
โรคอาหารเป็นพิษจากมันสำปะหลัง (Cassava Poisoning) โรคบาดทะยัก
โรคติดเชื้อเฉียบพลันของลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็ก (Shigellosis) โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารจากแบคทีเรียชนิดเฉียบพลัน (Cholera)
โรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster) โรคลีเจียนเนลโลสิส
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ
โรคอีโบลา โรค Hand-Foot-Mouth
โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ โรคไข้หวัดใหญ่
  โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย
โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้กาฬหลังแอ่น
โรคเมลิออยโดสิส โรคปอดอักเสบ
โรคหัดเยอรมันหรือรูเบลล่า (Rubella) (คำแนะนำสำหรับประชาชน) โรคหัดเยอรมัน (Rubella) (คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
โรคที่เกิดจากปลาปักเป้า (Puffer fish) โรคพิษสุนัขบ้า
โรคที่เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิในกล้ามเนื้อ (Trichinosis) โรคไข้ทัยฟอยด์
โรคไข้สมองอักเสบ โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Rabbit Fever)
โรคไข้เหลือง โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis)
โรคเรื้อน    
ที่มา: สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สถาบันราชประชาสมาสัย
       
โรคบาดทะยัก โรคหัด
โรคอุจาระร่วงอย่างแรง โรคโปลิโอ
โรคพยาธิปากขอ โรคพิษสุนัขบ้า
โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคเรื้อน
โรคไอกรน โรคเอดส์
โรคสครับไทฟัส โรคคางทูม
โรคหัดเยอรมัน โรคคอตีบ
โรคเบาหวาน โรคพิษตะกั่ว
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก วัณโรค
ไตกับเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โรคประสาทหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพ โรคที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ (CVS)
โรคไข้หวัดนก โรคไมเกรน
อาการเลือดจับตัวเป็นก้อนเมื่อนั่งใช้คอมพิวเตอร์นานๆ (DVT) เล่นคอมมาก ระวังโรค CTS
โรคปอดฝุ่นหิน (ซิลิโคสีส)    
   
Counter: Expedia Coupons
(เริ่ม 1 ต.ค.52)

       
 
   
   
   
Homepage