เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  งานเบาหวาน ความดัน
  งานบุหรี่ สุรา
  งานป้องกันการบาดเจ็บ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

นิติกรศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประจำ สคร. 5 นครราชสีมา
โทร. 044-212900 ต่อ 17
โทรสาร. 044-218018

yonpituk2525@hotmail.comภาพกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2 มิ.ย.2551

คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊ก..เพื่อดูภาพใหญ่ข้อมูลต่างๆ
 


ภาพกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases section)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212900 ต่อ 17
e-mail : yonpituk2525@hotmail.com