ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2550 ทีมงานวิจัยเยาวชน ได้ออกติดตามสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ และโรงเรียนกาบเชิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่