ภาพกิจกรรม
     
คณะจากประเทศอินเดีย ศึกษาดูงาน สคร.5
18 กุมภาพันธ์ 2551