ภาพกิจกรรม
     
ตลาดนัดความรู้ สคร.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2
1-2 กันยายน 2551 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา