ภาพกิจกรรม
     
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนทำงานเยาวชน"
10-11 กันยายน 2551 โรงแรมโคราชรีสอร์ท นครราชสีมา