ภาพกิจกรรม
     
งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2551
30 กันยายน 2551 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช