ภาพกิจกรรม
     
ประชุมวิชาการเครือข่ายวัณโรคและโรคเอดส์
วันที่ 20-22 ต.ค.2551 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา