ภาพกิจกรรม
     
ประชุมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่
13 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมสคร.5
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่