ภาพกิจกรรม
     
รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
26 กรกฎาคม 2552
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่   คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่