ภาพกิจกรรม
     
รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดีเด่น สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
30 กรกฎาคม 2552
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่