ภาพกิจกรรม
     
ประชุมชี้แจงโครงการและแบบสอบถามเรื่อง Rapid Survey
วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่