ภาพกิจกรรม
     
ประชุมร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่องานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของ สปสช. (ครั้งที่ 2)
วันที่ 7 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่