ภาพกิจกรรม
     
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2553
วันที่ 13 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่  
         
  คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่