ภาพกิจกรรม
โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเหลือง-ฟ้า
ออกกำลังกายห่างไกลบุหรี่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2548 ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี นครราชสีมา
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่