ภาพกิจกรรม
สคร.5 พบสื่อมวลชน แถลงข่าวงานวัณโรคโลก
วันที่ 17 มีนาคม 2549
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่