ภาพกิจกรรม
สคร.5 พบสื่อมวลชน แถลงข่าวเที่ยวเขาใหญ่ ปลอดภัย มาลาเรีย
วันที่ 17 มีนาคม 2549
   

 

คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่