ภาพกิจกรรม
     
วิจัยบูรณาการเรื่องพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษา
เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของครูแกนนำ รร.โชคชัยสามัคคี
พร้อมทั้งนำสื่อ ทำเนียบเครือข่าย และประกาศนียบัตร ไปมอบให้ รร. ผ่าน ผอ.รร. คือ อาจารย์พิพัฒน์ พรพรรณนุกูล
วันที่ 22 มีนาคม 2550
         
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของครูแกนนำ รร.สะแกราชธวัชศึกษา
พร้อมทั้งนำสื่อ ทำเนียบเครือข่าย และประกาศนียบัตร ไปมอบให้ รร.ผ่านครูแกนนำ คือ อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ ใสแก้ว
วันที่ 22 มีนาคม 2550
         
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่