ภาพกิจกรรม
     
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2550 นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร และ นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
ได้ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมปัญหาพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษา
ที่ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
พร้อมได้มอบประกาศนียบัตรการอบรมครูแกนนำ สื่อ ทำเนียบ ให้ทางโรงเรียน
ผ่านทาง อาจารย์ประพันธ์ กำเนิดพรม รอง ผอ.รร. และอาจารย์บัญชา สุริยะสุขประเสริฐ อาจารย์สุข ยินรัมย์
และทาง รร. ได้ใช้ นร. ดำเนินกิจกรรมจนหมู่บ้านรอบ รร. เป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า ดังภาพ
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่