ภาพกิจกรรม
     
โครงการพัฒนาคุณธรรมทรัพยากรบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร สคร.5
เมื่อวันที่ 22 พค 2550 ณ ศูนย์อบรมเยาวชน นครราชสีมา

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่