ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 ให้ได้ร้อยละ 68 ตามเป้าหมาย
โดย ผอ.สคร.5 และตัวแทนกลุ่มงานต่างๆ
วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5 นม.

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่