คลังข่าว สคร.9 นครราชสีมา
 
คลิ๊กเลือกหัวข้อเรื่อง
  ข่าว สคร.9 นครราชสีมา ประเด็นสารรณรงค์ ประกาศกรมควบคุมโรค   ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
  DDC Poll ข่าวเพื่อสื่อมวลชน   ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวเก่า ปี 2549-2557)
  INFO คลังสื่อเผยแพร่ สื่อต้นแบบ สปอตวิทยุ   ข่าวกรองเตือนภัย
  สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน ข่าวกิจกรรม/รณรงค์   Facebook กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.9
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร 9 นครราชสีมา
เดือน ก.ย.2562  
 
   
1. โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน เตือน!! หากมีไข้เกิน 2 วันแล้ว ไข้ไม่ลดลง ต้องรีบพบแพทย์ ห้ามซื้อยากินเอง
   
2. อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
   
3. เตือนประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้ำลด
   
4. โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (วันที่ 28 กันยายน 2562 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก)
   
5. วันหัวใจโลก วันที่ 29 กันยายน 2562
     
เดือน ส.ค.2562  
 
   
เตือนสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของคนหมู่มาก เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ แนะใช้มาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันโรค
   
เตือน รับมือ 6 โรค ที่มากับภัยแล้ง
   
กรมควบคุมโรค ยืนยันปัจจุบันประเทศไทยไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่นอกเหนือจาก 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว
   
เตือน ผู้ปกครองและสถานศึกษา ระวังเด็กป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
   
กรมควบคุมโรค เตือน โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู ไม่ติดต่อสู่คนแต่ขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"
     
เดือน ก.ค.2562  
 
   
เตือนเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา เสี่ยงลุยน้ำย่ำโคลน ระวังโรคฉี่หนู
   
วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย
   
กรมควบคุมโรคเตือนประชาชน ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่-หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น
     
เดือน ก.ค.2562
1 กรกฎาคม รณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตามแนวคิด Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี เร่งรณรงค์สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม
     กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) มุ่งเน้นให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป ได้รับการตรวจ และรู้สถานการณ์การติดเชื้อของตนเองได้เร็ว คนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง รู้ผลภายในวันเดียว รักษาฟรีทุกสิทธิ์ ทั้งสิทธิบัตรทอง และสิทธิของข้าราชการ ทุกโรงพยาบาลที่ตนระบุไว้
      นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยว่า ในปี 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัย และรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองแล้ว ประมาณ 438,336 คน และยังมีผู้ติดเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่รู้สถานะของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแสดง จะทราบเมื่อได้ตรวจหาเชื้อแล้วเท่านั้น และยังสามารถถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นได้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดจำนวนผู้เสียชีวิต ปีละไม่เกิน 4,000 ราย 3.ลดการเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี และเพศสภาวะ เหลือไม่เกินร้อยละ 5.8 [อ่านต่อ...]
   
  1. วันที่ 1 กรกฎาคม รณรงค์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตามแนวคิด Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี เร่งรณรงค์สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม
    2. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันพระใหญ่ เตือนร้านค้า ห้ามขายเหล้า ฝ่าฝืนมีโทษ คุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
    3. ตะลึง! วัยรุ่นไทย ป่วยเป็นซิฟิลิส หนองในเตือน มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ต้องสวมถุงยางอนามัย
    4. เตือนเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลง เสี่ยง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นหมัน มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคผิวหนังต่างๆ ความพิการของทารกแรกเกิด และการสูญเสียการได้ยิน
เดือน มิ.ย.2562 1. โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน เตือน หากมีไข้เกิน 2 วันแล้วไข้ไม่ลดลงต้องรีบพบแพทย์ ห้ามซื้อยากินเอง
    2. กรมควบคุมโรคเตือนประชาชน ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่-หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น
    3. เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ชี้!!หากแสดงอาการป่วยแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย
    4. เตือนเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา เสี่ยงลุยน้าย่าโคลน ระวังโรคฉี่หนู
เดือน พ.ค.2562 1. โรคไข้เลือดออกยังน่าห่วง เตือนช่วงโรงเรียนเปิดเทอม เร่งกาจัดลูกน้ายุงลาย
    2. หากถูกหมา แมวกัด-ข่วนอย่าชะลาใจ รีบล้างแผล ใส่ยา แล้วไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทันที
    3. 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
    4. ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่
เดือน เม.ย.2562 1. สงกรานต์งานบุญ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ และโรคไข้หูดับ
    2. 25 เมษายน วันมาลาเรียโลก
    3. เตือน!! อากาศร้อนระวัง…โรคลมแดดอันตรายถึงตาย
    4. สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัย ปลอดเหล้า
เดือน มี.ค. 2562 1. อย่าชะล่าใจ ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก
    2. โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย แต่ป้องกันได้
    3. วัณโรค กินยาครบ จบด้วยหาย
    4. ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยหน้ากากอนามัย
เดือน ก.พ. 2562 1. วัยรุ่น-วัยทำงาน ติดเชื้อหนองในเพียบ เตือนวาเลนไทน์นี้ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
    2. 5 มีนาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าให้ปิดเทอมนี้ เป็นปิดเทอมสุดท้ายของบุตรหลานคุณ
    3. เตือนกินดินเสี่ยงตายจากเชื้อปนเปื้อนและโรคติดต่ออันตรายในดิน โคลน น้า
    4. สคร 9 เตือนอากาศร้อน ควรเลี่ยง 10 เมนูเสี่ยงเป็นโรคอาหารเป็นพิษ
เดือน ม.ค. 2562 1. หน้าหนาวเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามนำสัตว์ปีกป่วยหรือตายมากิน
    2. เตือนประชาชนหากป่วย“ไข้ ปวดข้อ มีผื่น” เป็นอาการสำคัญของโรคไข้ปวดข้อยุงลายรีบพบแพทย์โดยด่วน
    3. โรคสุกใส ภัยที่มากับฤดูหนาว
 

 

4. “โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”
เดือน ธ.ค. 2561 1. กินเลี้ยงปีใหม่ แนะกินอาหารสุก ร้อน สะอาด ห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
    2. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ตลอดปี เตือนประชาชนอย่าชะล่าใจ แม้แต่หมา-แมวที่เลี้ยงเอง ก็สามารถแพร่โรคได
    3. รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร
    4. เตือนนักท่องเที่ยว งดดื่มเหล้าแก้หนาว อย่าผิงไฟในเต็นท์ อาจเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัว
เดือน ต.ค. 2561 1. วันอัมพาตโลก
    2. เตือนผู้ปกครอง เปิดเทอมระวังบุตรหลานป่วยโรคมือ เท้า ปาก
    3. ช่วงปลายฝนต้นหนาว ระวังโรคไข้หวัดใหญ่มาเยือน
    4. กินหมูดิบ ระวังหูดับ
เดือน ก.ย. 2561 1. มาดูแลหัวใจให้แข็งแรง เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2561
    2. อย่าชะล่าใจหากถูกสุนัข แมว กัด ข่วน รีบฉีดวัคซีนป้องกัน พบผู้ตายรายล่าสุด เชื้ออยู่ในร่างกายได้นานเป็นปี ก่อนแสดงอาการ
    3. เตือน โรคตาแดงระบาดช่วงหน้าฝน
    4. ป้องกันเด็กจมน้ำ แนะยึดหลัก “3 ห้ำม 2 ให้” ก่อนที่จะสำยเกินไป
เดือน ส.ค. 2561 1. ไข้เลือดออกยังน่าห่วง ปีนี้วัยรุ่นครองแชมป์ป่วยสูงสุด
    2. โรคสครับไทฟัส อันตรายจากตัวไรอ่อนเตือน หลังเดินป่าหากมีแผลคล้ายรอยบุหรี่จี้ ควรรีบพบแพทย์
    3. หน้าฝน โรคมือเท้าปากมาแรง เตือนครู-ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
    4. โรคฉี่หนูระบาด เตือนเกษตรกร หากมีบาดแผล อย่าเสี่ยงลุยน้า
เดือน ก.ค. 2561 1. 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61
    2. ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
    3. หวังลดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เตือน 4 กลุ่มเสี่ยงระวังยุงกัด หญิงตั้งครรภ์ คนอ้วน คนแก่ และผู้ป่วยเรื้อรัง
    4. วันพระใหญ่ ชวนคนไทยงดดื่มเหล้า
เดือน มิ.ย. 2561 1. แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค พิชิตไข้เลือดออก
    2. เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก
    3. กินหมูดิบ เสี่ยงไข้หูดับ
    4. ไข้หวัดใหญ่ระบาด แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนฟรี เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61นี้ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
เดือน พ.ค. 2561 1. รู้หรือไม่ ความดันโลหิตสูงแค่ไหน เรียกว่าเสี่ยง
    2. อากาศร้อนสลับฝน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่
    3. เตือน หมา แมว กัดข่วนเพียงเล็กน้อยอย่าชะล่าใจ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที
    4. เลิกทำร้ายหัวใจ ด้วยกำรเลิกบุหรี่
เดือน เม.ย. 2561 1. กรมควบคุมโรคเตือน ห้ามนาสัตว์ป่วยตายมากินเป็นอาหาร
    2. เตือน อาหารงานเลี้ยง-งานบุญ เสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ เน้น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
    3. สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ง่วง เมา โทร ไม่ขับ
    4. อากาศร้อน ระวังเด็กและผู้สูงอายุ เป็นโรคลมแดด
เดือน ก.พ. 2561 1. หวั่นเยาวชนป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
    2. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย
    3. มันมากับความหนาว เตือน ระวังเด็กป่วยโรคสุกใส
    4. แนะโรงเรียนเฝ้าระวังเด็กป่วยไข้หวัดใหญ่
เดือน ม.ค. 2561 1. เด็กเล็กเสี่ยงป่วยอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า อายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยซ้ำได้หลายครั้ง
    2. เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามนำสัตว์ปีกป่วย/ตายมารับประทาน หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
    3. โรคเรื้อน ติดยาก รักษาง่าย อยู่ร่วมได้ แม้ร่างกายพิการ
    4. อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังโรคทางเดินหายใจ
เดือน พ.ย. 2560 1. ดื่มเหล้าแก้หนาว...ความเชื่อแบบผิดๆ
    2. ผิดกฎหมายถ้าสัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีน
    3. โรคที่มากับเสื้อกันหนาวมือสอง
    4. โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในเด็ก
เดือน ต.ค. 2560 1. อันตรายจากโรคเบาหวาน
    2.ไข้หวัดใหญ่ในหน้าหนาว
    3. โรคมือเท้าปากในสถานศึกษา
    4. 29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก
 
DDC Poll
DDC Poll ครั้งที่ 4 กรม คร.แถลงผลดีดีซีโพลครั้งที่ 4 เผยช่วงหน้าร้อน ประชาชนกลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง-อาหารเป็นพิษมากที่สุด
DDC Poll ครั้งที่ 3 เผยวาเลนไทน์นี้ คนเห็นพ้อง ครอบครัวสอนเด็กพก “ถุงยาง”
คลิปวิดีโอ DPC5 Channel การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Link)
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งได้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับสื่อมวลคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร.5 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง kctv เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
สปอตวิทยุ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Link)
 
INFO << Link สื่อต้นแบบ คลังสื่อเผยแพร่ >>
6 พฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพ หนุ่มสาววัยทำงาน
12 อาหาร ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
โนโมโฟเบีย (Nomophobia) อาการกลัวขาดมือถือ (Nomophobia มาจากคำว่า no mobile phone phobia)
ฉีดวัคซีนหมาแมว "ป้องกันพิษสุนัขบ้า"
"ปวดหลัง" แก้ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรม
รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ชาวสาธารณสุขรวมพลัง! พิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) + 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
Sex รอบคอบ ค่อยตอบ OK 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ภัยเงียบ! เลี้ยงสุนัขในห้องนอน
อาหารไหว้เจ้าค้างนาน เสี่ยงสารพิษตกค้าง
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS)
ระวังโรคฉี่หน
ระวัง อาหารทะเลจานโปรด
เลิก "บุหรี่" วันพ่อ
1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก" ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส
อันตรายช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (ภัยจากการจมน้ำ อุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย)
กิน อยู่ เป็น Healthy eating ทำอย่างไร?
อหิวาตกโรค รู้ก่อน ป้องกันได้
ไข้เลือดออก ภัยจากยุงลาย
กำจัดยุงลาย ขจัดไข้เลือดออก
เฝ้าระวังไข้หวัดนกหน้าหนาว
กลุ่มโรค NCD โรคที่คุณสร้างเอง
กินปรับสภาพร่างกายหลังออกเจ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกล
คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซอง ไม่เกิน 4 กรัม
หลัก 3 อ. และ 2 ส. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
5 ย. ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า
หมา - แมว กัด ข่วน ควรรีบพบแพทย์
ลุยน้ำท่วมขัง หรือพื้นที่ชื้นแฉะ ระวังโรคฉี่หนู
กำจัดยุงลาย ขจัดไข้เลือดออก
โรคเบาหวาน รู้ให้ทัน ป้องกันได้
ไข้เลือดออก ภัยจากยุงลาย
6 แนวทาง "ลด ละ เลี่ยง" โรคความดันโลหิตสูง
9 วิธี ช่วยปลุกสมองให้ตื่น
โรคฉี่หนู โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม (Leptospirosis)
ถ้าเลิกเหล้า แล้วจะได้อะไร?
วิธีการเลิกเหล้า 9 ขั้นตอน 7 วันก่อนงด ต้องลด (เหล้า) ยังไง?
'โรคคอตีบ' โรคติดต่อตัวร้าย ป้องกันด้วยวัคซีน
'โรคคอตีบ' รักษาหายได้ ป้องกันด้วยวัคซีน
กินเห็ดป่า เสี่ยงเห็ดพิษ อันตรายถึงชีวิต
รู้จัก เข้าใจ พาลูกห่างไกลจากโรคมือเท้าปาก
HIV ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง (1 กรกฎาคม วันรณรงค์เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี VCT Day)
มาตรวจเอชไอวี กันเถอะ! (1 กรกฎาคม วันรณรงค์เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี VCT Day)
เอชไอวี ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว (1 กรกฎาคม วันรณรงค์เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี VCT Day)
สถานการณ์ "โรคเมอร์ส" วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ป้องกันตนเองจาก "โรคเมอร์ส"
จับตา! ไวรัสเมอร์ส เรื่องที่คนไทยต้องตื่นตัว
15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน "เร่งรัดกำจัดลูกน้ำ" ด้วยมาตรการ 5 ป
'เมอร์ส' ไวรัสมรณะ
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี "หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของคนไทย
ต้มหน่อไม่ปี๊บ "ให้สุก" กำจัดพิษกล้ามเนื้ออ่อนแรง
วันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคม "Know Your Number" ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่?
ผลไม้แช่น้ำแข็ง เสี่ยงท้องร่วง
ระวัง! กิน "เห็ด" เสี่ยงพิษ
สคร.5 เดินหน้ากำจัดโรคหัด เตรียมฉีดวัคซีนให้เด็ก พร้อมฉีด 1 พ.ค.- 30 ก.ย.2558
อาการที่ต้องเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีน
กลุ่มวัยทำงาน เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังปลิดชีพวัยแรงงาน?
กินปลา ดีอย่างไร?
ฤดูร้อน เร่งป้องกันไข้เลือดออก
ระวัง 5 โรค ช่วงฤดูร้อน
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล วัณโรคยังเป็นปัญหาอยู่เหรอ?
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล มุ่งสู่เป้าหมาย "เมืองไทย ปลอดวัณโรค"
7 มีนาคม วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการขาดวิตามินบี 1 ..กิน "ปลาร้าดิบ" บ่อย เสี่ยงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ต่างกันอย่างไร
โหมจุดประทัดตรุษจีน ระวังทำหูตึงถาวร!!
เตือน 10 เมนูเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงตรุษจีน
เลี่ยงควันธูป ควรจุดในที่อากาศถ่ายเท
เผากระดาษเงินทอง รับอันตรายจากสารพิษ!!
SEX รอบคอบ ตอบ OK "save SEX save LIFE" แบบที่ 4
SEX รอบคอบ ตอบ OK "save SEX save LIFE" แบบที่ 3
SEX รอบคอบ ตอบ OK "save SEX save LIFE" แบบที่ 2
SEX รอบคอบ ตอบ OK "save SEX save LIFE" แบบที่ 1
เข้มงวดเรื่องความสะอาด ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
SEX รอบคอบ ตอบ OK
วิธีแก้อาการไอและเจ็บคออย่างเห็นผล ด้วยวิธีธรรมชาติ
หยุด "ทำร้าย" หนูสักที "ปกป้องเด็ก ให้พ้นจากภัยบุหรี่"
 
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาวป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนจุดประทัดเล่นช่วงออกพรรษาเสี่ยงอันตราย หลังพบ 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บเกือบ 700 รายต่อปี บาดเจ็บที่มือและข้อมือมากสุดถึง 54%)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2558 (ไทยตายบนถนนอันดับ 2 ของโลก , กทม. เตือนอากาศเปลี่ยนระวังป่วย ซื้อเสื้อกันหนาวเสี่ยงเป็นโรคติดต่อ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (กรมควบคุมโรค แนะนำพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางไกลช่วงออกพรรษา หากจำเป็นต้องนอนในรถ ให้แง้มกระจกเล็กน้อย ควรนอน 30-40 นาที)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเป็นไข้อย่าห่างแพทย์ อาจเป็นไข้หวัดพ่วงไข้เลือดออกได้, กรมควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐาน กรณีดารานักแสดงโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในโซเซียลมีเดีย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558 (ไข้เลือดออกปีนี้ป่วยทั่วประเทศ 5 หมื่นราย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558 (สธ.เตือนไข้เลือดออกระบาด “เด็กโต ผู้ใหญ่” ป่วยมาก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (สคร.9 เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกทั่วอีสานล่าง 8 พันกว่าราย -ตาย 8 , กรมควบคุมโรค เผยผลสำรวจประชาชนกว่า 2 หมื่นคน พบผู้ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง 5.7 ล้านคน ส่วนโรคเบาหวานเป็นเพิ่มขึ้น 2 เท่า)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2558 (เชื้ออีวี 71 ทำ “ มือเท้าปาก ” แรง แนะผู้ปกครองดูแลเด็กต่ำ 4 ขวบ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2558 (ไข้เลือดออก ปีนี้พุ่งคาดทั่วปท. 7 หมื่นคนกลาง-อีสานน่าห่วง , เตือนหวัดใหญ่ปลายฝนต้นหนาวป่วยแล้ว 4.5 หมื่นราย/ให้ระวัง 4 กลุ่มเสี่ยงถึงตายได้)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2558 (กรมควบคุมโรคเตือน ฝนตกเกิดน้ำท่วมขังให้ระวังโรคฉี่หนู หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเป็นเกษตรกร, นพ.โสภณ เมฆธน แนะเคล็ดลับป้องกันไข้เลือดออก อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด ประเมินก่อนเกิดการระบาด)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 3 กันยายน 2558 (6 โรค ควรระวังในฤดูฝน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 2 กันยายน 2558 (ไข้เลือดออกระบาดอีสานล่างโคราชหนักสุดดับแล้ว 3 ราย, โรคฉี่หนูระบาดทั่วไทยป่วยนับพัน/ตายแล้ว 18)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (คร. เตือนน้ำท่วมขังระวังโรคตาแดง)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558 (สคร.5 โคราช ล้อมคอกป้องกันโรคหน้าฝน, สั่งปิดโรงเรียน นร.ป่วยไข้หวัดใหญ่)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2558 (ปวดบวมป่วยแล้วกว่าแสนคน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (โรคมือเท้าปากระบาดหนักเข้มศูนย์เด็กฯ –ร.ร.ทั่วประเทศ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (สธ. ยันไทยปลอดไวรัสเมอร์สผู้ป่วยระยองแค่ไข้หวัดใหญ่, ป้องกันไข้เลือดออก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (สธ. จับมือเครือข่ายอีสานตอนบน 11 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อน 500 โรงเรียน ลดโรคอาหารเป็นพิษ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 (กรมควบคุมโรค แนะโรคคอตีบป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (กรมควบคุมโรค ย้ำศูนย์เด็กเล็กตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หลังพบผู้ป่วยเกือบ 2 หมื่นรายแล้ว เกินครึ่งเป็นเด็ก 1-2 ปี)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (กรมควบคุมโรคชี้ ปีนี้ไข้เลือดออกมาแรง แค่ต้นปีอัตราป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (เดินหน้า “วัคซีนคอตีบ” มุ่งลดยอดผู้เสียชีวิต)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (สธ.ร่วมกับศึกษาธิการนำร่อง 50 โรงเรียนใน 11 จว.ภาคอีสาน ใช้หลักสูตรการป้องกันและแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 (สธ.ยันไทยปลอดโรคเมอร์สแล้ว , เกาหลีพบผู้ติดเชื้อเมอร์สรายแรกรอบ 5 วันยอดผู้ติดเชื้อเกาหลีเพิ่มเป็น 183 ราย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (เมอร์ส เริ่มเบา - แนะเช็กก่อนแชร์ , ผลตรวจ เมอร์ส ผู้ป่วยชาวโอมาน ครั้งล่าสุดเป็นลบ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (สธ. รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง , สสจ.บุรีรัมย์เตือนภัยชาวนาระวังโรคฉีหนูระบาดหน้าฝนแนะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (19 จว.เสี่ยงโรคมือเท้าปาก , สธ.ตัดผู้สัมผัสโรคเมอร์สชุดแรก 20 คน หลังครบ 14 วัน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน สังเกตอาการโรคมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1.3 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก 1-3 ปี สูงถึง 72% , กรมคร. เตือนประชาชนกินเห็ดป่า เสี่ยงอันตรายจากเห็ดพิษ หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 170 ราย)
สคร.5 ยืนยัน ไม่พบผู้ป่วยเมอร์สที่บุรีรัมย์และชัยภูม
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (สธ.ชี้ผลตรวจเป็นลบแม่ลูกชัยภูมิไม่ติดเมอร์ส สถานทูตเร่งตาม 9 รายสัมผัสผู้ป่วย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (สคร.5 เผยอีสานใต้พบผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคเมอร์ส 7 ราย โคราช 3 ชัยภูมิ 2 และบุรีรัมย์ 2 ราย มีประวัติเดินทางมาจากประเทศโรคระบาด อยู่ระหว่างกักตัวดูอาการจนครบ 14 วัน ระบุเด็กชัยภูมิกลับจากเกาหลีไม่มีไข้ผลตรวจแล็บเป็นลบไม่ติดเชื้อ แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อ เผยร่วม ตม.คุมเข้มด่านชายแดน ตรวจนักท่องเที่ยวทุกรายสกัดการระบาดของโรค , ห้าม รพ.ปฏิเสธผู้ป่วยโรคเมอร์ส)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (ลุยสกัดเมอร์ส สธ.มั่นใจรับไหว คุมเข้มมาตรฐานโลกยันไทยไร้ผู้ป่วยรายที่ 2 , สธ.ระดมสมองรับมือไวรัสมรณะฮึ่ม ปิดรพ.เอกชนห้ามรับคนไข้ต่างชาติป้องกัน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558 (“หมอรัชตะ” ยืนยันยังไม่มีผู้ป่วยโรคเมอร์สรายใหม่)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (สธ.พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางรายแรก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (สธ.ประกาศ เมอร์ส โรคติดต่ออันตราย ให้อำนาจจนท.สั่งกักตัวรักษา)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (ข้อเท็จจริงกรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (โรค MERS) ที่ จ.สมุทรปราการ และลำปาง)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (สธ.ดีเดย์เข้ม 4 มาตรการป้อง'ไวรัสเมอร์สแพร่เข้าไทย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนเกษตรกร “ลุยน้ำ ย่ำโคลน ระวังโรคฉี่หนู” หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 378 ราย เสียชีวิต 5 ราย เกินครึ่งเป็นอาชีพเกษตร)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2558 (เอเชียตะวันออกตื่นไวรัสเมอร์สระบาดเกาหลีใต้ติดเชื้อพุ่ง 25 รายจีน-ฮ่องกงต้องสงสัยป่วยเพียบ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (ยันพยาธิแมลงไม่ก่อโรค, สธ. เตือนอันตรายเครื่องถ่ายเอกสาร กระทบระบบหายใจ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 (กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 กลุ่มโรคควรระวังในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดต่อทางระบบหายใจ พบผู้ป่วยรวมเกือบ 1 แสน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 (สธ.เตือนภัยกลุ่มเสี่ยงเชื้อไข้หวัดใหญ่ระบาดคร่าชีวิต)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้น สธ.ชี้ 50% ไม่รู้ตัวเป็นความดัน, เปิดเทอมระวังโรคมือเท้าปาก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (สธ. ร่วมกับ ม.ขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนานานาชาติ “กำจัดพยาธิใบไม้ตับ เพื่อลดการตายจากมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง” เน้นพื้นที่สำคัญคืออีสานและเหนือ หลังพบการตายสูงถึงปีละ 2.8 หมื่นราย เฉลี่ยวันละ 76 ราย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (กรมควบคุมโรค แถลงผลดีดีซีโพล เรื่อง “ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ” พบคนไทยอยากให้สถานที่สาธารณะมีจุดล้างมือ เฉพาะร้านอาหารมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 16.4)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 (สธ. เตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปเนปาลวันพรุ่งนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์จัดทีมช่วยเหลือ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 2 เมษายน 2558 (ร้อนนี้ อย. เตือน ระวังการบริโภค น้ำดื่ม น้ำแข็ง และ ไอศกรีม เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่าย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 1 เมษายน 2558 (กรมควบคุมโรค แถลงข่าวดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง“รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่” พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 40)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558 (กรมควบคุมโรค จับมือกรมราชทัณฑ์ จัดรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 17 มีนาคม 2558 (กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน พร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด และการป้องกันเด็กจมน้ำ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 (จับตา ‘มือ เท้า ปาก' สายพันธุ์รุนแรง)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558 (สคร.5 โคราชแนะวิธีป้องกันภัย เตือนผู้ปกครองดูแลใส่ใจเด็ก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมน้ำสูงสุด โดยเฉพาะเดือนมีนาคมปีที่แล้วเด็กตายมากสุดในรอบปีถึง 115 ราย พร้อมตั้งเป้าปี 58 ลดการตายไม่ให้เกิน 770 คน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558 (สธ. ย้ำประชาชนไทยไม่มี “ โรคไข้กาฬหลังแอ่น ” ระบาด ไทยพบผู้ป่วยน้อยมาก ปีละ 20 - 30 ราย // สธ.เตือนระวัง 6 โรคติดต่อจากอาหารและน้ำ ในช่วงภัยแล้ง !! ปีนี้พบป่วยแล้วกว่า 1.7 แสนราย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558 (เฝ้าระวัง หวัดฮ่องกง สธ.ยันไทยรับมือได้)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงสงสัยป่วยไข้หวัดใหญ่ให้พบแพทย์ทันที ส่วนประชาชนทั่วไปหาก 2 วันอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพบแพทย์ ปีนี้พบผู้ป่วยเกือบ 6 พันราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (กรมควบคุมโรค แนะผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีกช่วงตรุษจีนเน้นสุกสะอาด, ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลยจุดธูปไร้ควัน-เผากระดาษเงิน-กระดาษทอง)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (โจ๋ติดกามโรคเพิ่ม 5 เท่า เหตุสวม ' ถุงยาง ' ผิดไซซ์)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (ตั้ง ตู้ถุงยาง ในโรงเรียนป้องกันหรือส่งเสริมเยาวชน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (โคราชรณรงค์สอนเด็กพกถุงรับวันแห่งความรัก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (สคร.5 โคราชสั่งเข้มควบคุม-ป้องกันโรคมือเท้าปาก)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 (สธ. รณรงค์ให้บุคลากรภาครัฐ-เอกชน อายุ 20-50 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบทุกคน)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (กรมควบคุมโรค เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังพบผู้ป่วยกว่าร้อยละ 70 ในอายุ 1-3 ปี หากพบเด็กป่วยหรือสงสัย ให้แยกเด็กป่วยและหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 (19 วัน 822 คน ป่วยมือเท้าปาก สธ.เตือนภัยชี้เด็กเล็กเสี่ยง)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 (กรมควบคุมโรค เน้นย้ำดูแลอาหารในโรงเรียนและเข้าค่ายกิจกรรม ลดเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ หลังครึ่งเดือนแรกของปีนี้ พบผู้ป่วยกว่า 4 พันรายแล้ว)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 27 มกราคม 2558 (หยุดกังวล “ไข้หวัดใหญ่” โรคนี้ทุกคนป้องกันได้)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2558 (สธ. เตือนระวังโรคมือเท้าปาก ช่วงอากาศหนาวเย็น แนะเข้มงวดความสะอาด ให้เด็กหมั่นล้างมือ)
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันที่ 23 มกราคม 2558 (ประเด็นข่าว: ปิด ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา 23-28 ม.ค. หลังพบ นร.ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี)
 
ประเด็นสารรณรงค์ และประกาศกรมควบคุมโรค
       
ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2558 วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
คำขวัญเพื่อการรณรงค์ “Know Your Numbers” "ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่"
ประเด็นสารรณรงค์วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2558
World TB Day 2015 “Reach, Treat, cure Everyone” “เข้าถึงทุกราย รักษาหายทุกคน”
แผนการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี 2558 (World TB Day 2015)
แนวทางการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
ประเด็นสารรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557 (ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์)
ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2557
ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก 29 ตุลาคม 2557 “I am woman: Stroke affects me.” หรือ “โรคหลอดเลือดสมอง: เพราะฉันเป็นผู้หญิง...(เสี่ยง)” (โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 (15 ตุลาคม 2557)
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (19 กันยายน 2557)

แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสอีโบลาระดับพื้นที่ กรณีมีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และ/หรือ มีผู้สัมผัสอยู่ในพื้นที่กำหนดเฉพาะ

Talking point โรคพิษสุนัขบ้า (โดย กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก 29 กันยายน 2557 “ประสานด้วยใจ เดินหน้าไปกับโลกสากล เพื่อยังผลให้ หัวใจแข็งแรง” (โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
ปฏิทินการรณรงค์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558
   
 
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
       
ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ (Link)
ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค (Link)
พบผู้ป่วยโรคเมอร์ส รายที่ 2 ของประเทศไทย เป็นชาวโอมาน อย่าตื่นตระหนก หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด มีไข้ ไอ รีบพบแพทย์ทันท
สืบสานประเพณีสงกรานต์ เขตบริการสุขภาพที่ 9 โคราช จัดรณรงค์ “เดินทางสุขใจ ปลอดภัยปลอดโรค” หวังลดอุบัติเหต
สคร.5 พบ มทภ.2 เพื่อนำรายละเอียดการทำข้อตกลงความร่วมมือและปรึกษาความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหาร
(วันที่ 23 มีนาคม 2558)
โดยจัดพิธีทำข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวการทำงานบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหมายเลข 24 และ 201 ในพื้นที่ 4 จังหวัด เขตนครชัยบุรินทร์ (ในวันที่ 30 มีนาคม 2558)

ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน

หวั่นโรคอาหารเป็นพิษระบาด สคร.5 เตือน แจกข้าวมันไก่ ต้องต้มให้สุก กินทันทีภายใน 4 ชั่วโมง
Talking point โรคพิษสุนัขบ้า (โดย กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
คำแนะนำประชาชนเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)

สธ.เข้มมาตรการสกัดอีโบลาเข้าไทย สคร.5 หวั่นประชาชนตื่นตระหนก ยืนยันโรคไม่แพร่ทางอากาศ น้ำดื่มและอาหาร

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
ฉบับที่ 48
ปี 2560
ก.ย. 60
วันหัวใจโลกร่วมแบ่งปันพลังใจ ให้หัวใจสุขภาพดี
ฉบับที่ 47
ปี 2560
ก.ย. 60
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าง่ายๆ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ”
ฉบับที่ 46
ปี 2560
ก.ย. 60
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ฉบับที่ 45
ปี 2560
ก.ย. 60
เตือน ไข้หวัดใหญ่ระบาดในสถานศึกษาแนะใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด
     
ฉบับที่ 44
ปี 2560
ส.ค. 60
เตือนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก คัดกรองเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก
ฉบับที่ 43
ปี 2560
ส.ค. 60
โรคฉี่หนู อันตรายที่มากับน้ำท่วม
ฉบับที่ 42
ปี 2560
ส.ค. 60
รู้หรือไม่ ? จามหนึ่งครั้ง แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ถึง 150 คน แนะ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 41
ปี 2560
ส.ค. 60
การปฎิบัติตัวช่วงหลังน้ำลด เพื่อห่างไกลโรค
     
ฉบับที่ 40
ปี 2560
ก.ค. 60
เตือนช่วงเข้าพรรษา ถวายอาหารปรุงสุกแก่พระสงฆ์ป้องกันโรคไข้หูดับ
ฉบับที่ 39
ปี 2560
ก.ค. 60
สคร.9 ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา พักดื่ม = พักตับ
ฉบับที่ 38
ปี 2560
ก.ค. 60
หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ฉบับที่ 37
ปี 2560
ก.ค. 60
พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ เน้นคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
     
ฉบับที่ 36
ปี 2560
มิ.ย. 60
เปิดเทอม ระวังโรคมือเท้าปากศูนย์เด็กเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาล เสี่ยงป่วย
ฉบับที่ 35
ปี 2560
มิ.ย. 60
ร่วมกำจัดยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน 2560
ฉบับที่ 34
ปี 2560
มิ.ย. 60
อากาศเปลี่ยนแปลง เตรียมรับมือโรคไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 33
ปี 2560
มิ.ย. 60
เตือน ห้ามนำเนื้อโคกระบือที่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้ามากิน หรือชำแหละขายเด็ดขาด
     
ฉบับที่ 32
ปี 2560
พ.ค. 60
ค่าความดันโลหิตสำคัญแค่ไหนท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่
ฉบับที่ 31
ปี 2560
พ.ค. 60
หน่อไม้ปี๊บ อันตรายที่คาดไม่ถึงก่อนกินต้องต้มให้เดือดอย่างน้อย 30 นาที
ฉบับที่ 30
ปี 2560
พ.ค. 60
อากาศร้อน ระวังเด็กและผู้สูงอายุ เป็นโรคลมแดด
ฉบับที่ 29
ปี 2560
พ.ค. 60
ควันบุหรี่มือสอง ไม่สูบก็เสี่ยง
     
ฉบับที่ 28
ปี 2560
เม.ย. 60
เมษาหน้าร้อน เตือนระวังอาหารในงานเลี้ยง - งานบุญยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ฉบับที่ 27
ปี 2560
เม.ย. 60
โรคลมแดด อันตรายหน้าร้อนที่ไม่ควรมองข้าม
ฉบับที่ 26
ปี 2560
เม.ย. 60
สงกรานต์ถึงบ้านปลอดภัย ขับรถมีวินัย เคารพกฎจราจร
ฉบับที่ 25
ปี 2560
เม.ย. 60
พายุฤดูร้อน ทำให้ฝนตก นํ้าท่วมขังเสี่ยงไข้เลือดออกระบาด ก่อนถึงฤดูกาล
     
ฉบับที่ 24
ปี 2560
มี.ค. 60
รวมพลัง ยุติวัณโรคปีนี้ พุ่งเป้า ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำให้หายขาด
ฉบับที่ 23
ปี 2560
มี.ค. 60
โรคไข้ดำแดง ไม่ใช่โรคใหม่ วอนอย่าตื่นกลัวหากเด็กมีผื่นคล้ายกระดาษทราย โรงเรียนควรแยกออกจากเด็กปกติทันที
ฉบับที่ 22
ปี 2560
มี.ค. 60
เตือน หน้าร้อน ระวังโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ
ฉบับที่ 21
ปี 2560
มี.ค. 60
เด็กไทยจมนํ้าตายวันละ 3 คน โดยเฉพาะ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม การช่วยชีวิตห้ามจับอุ้มพาดบ่า แต่ต้องเป่าปากและนวดหัวใจ
     
ฉบับที่ 20
ปี 2560
ก.พ 60
กรมควบคุมโรค เตือนหากถูกสุนัขและแมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลและไปพบแพทย์ทันที
ฉบับที่ 19
ปี 2560
ก.พ 60
กรมควบคุมโรคเตือน ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ยับยั้งเชื้อไวรัสโนโร
ฉบับที่ 18
ปี 2560
ก.พ 60
วันมาฆบูชา วันพระใหญ่ ห้ามขายเหล้า ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ
ฉบับที่ 17
ปี 2560
ก.พ 60
วัยรุ่นไทยป่วยซิฟิลิสเพิ่ม แซงหน้าวัยทำงาน
     
ฉบับที่ 16
ปี 2560
ม.ค 60
เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามนำสัตว์ปีกป่วย/ตายมารับประทาน หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ฉบับที่ 15
ปี 2560
ม.ค 60
ปีใหม่เลี่ยงซีฟู้ดดิบๆ แนะใช้หลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือป้องกันโรคอุจจาระร่วง - อาหารเป็นพิษ
ฉบับที่ 14
ปี 2560
ม.ค 60
ไร้พิการ ไร้ตีตรา พึ่งพาตนเองได้เร่งค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
ฉบับที่ 13
ปี 2560
ม.ค 60
เตรียมร่างกาย สู้ภัยหนาว
     
ฉบับที่ 12
ปี 2560
ธ.ค 59
ระวังโรคไข้หวัดนกหน้าหนาวยํ้า! ห้ามสัมผัสหรือนำสัตว์ปีกป่วย/ตายมาบริโภค
ฉบับที่ 11
ปี 2560
ธ.ค 59
เตือน คอสุรา ห้ามดื่มเหล้าแก้หนาว
ฉบับที่ 10
ปี 2560
ธ.ค 59
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2559
ฉบับที่ 9
ปี 2560
ธ.ค 59
คาดการณ์ ปีนี้ไข้หวัดใหญ่พุ่งแซงปีที่แล้วแนะมาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”
     
ฉบับที่ 8
ปี 2560
พ.ย.59
อุจจาระร่วง โรคอันตรายในเด็กเล็กหากร่างกายขาดนํ้ารุนแรง อาจเสียชีวิตได้
ฉบับที่ 7
ปี 2560
พ.ย.59
อากาศเย็น ระวังโรคมือเท้าปากระบาด
ฉบับที่ 6
ปี 2560
พ.ย.59
เตือนภัย เครื่องทำนํ้าอุ่นระบบแก๊สอันตรายถึงตาย
ฉบับที่ 5
ปี 2560
พ.ย.59
ไข้หวัดใหญ่ปีนี้มาแรง ป่วยเพิ่ม 2 เท่าระบาดหนักสุด ค่ายทหาร โรงเรียนประจำ แคมป์คนงานก่อสร้าง
     
ฉบับที่ 4
ปี 2560
ต.ค.59
อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกัน รักษาได้
ฉบับที่ 3
ปี 2560
ต.ค.59
อากาศเริ่มหนาว เตือนประชาชนระวังไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 2
ปี 2560
ต.ค.59
6 โรคสำคัญที่มากับฤดูหนาวเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1
ปี 2560
ต.ค.59
กรมควบคุมโรค เตือนเปิดเทอมหน้าหนาวนี้ระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก เน้นยํ้าสถานศึกษาคัดกรองเด็กเล็กทุกวัน
     
ฉบับที่ 48
ปี 2559
ก.ย.59
โรคหลอดเลือดหัวใจ ตายเฉลี่ยวันละ 2 คน ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน สูบบุหรี่ เสี่ยงสูง
ฉบับที่ 47
ปี 2559
ก.ย.59
เตือนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฉบับที่ 46
ปี 2559
ก.ย.59
เตือน ช่วงนี้ฝนตกนํ้าท่วมขัง ระวังโรคอุจจาระร่วง ตาแดงและฉี่หนู
ฉบับที่ 45
ปี 2559
ก.ย.59
ซิกา เป็นโรคต้องเฝ้าระวัง หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งสาธารณสุขทันที เตือนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
     
ฉบับที่ 44
ปี 2559
ส.ค.59
เตือนโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก หากพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก มากกว่า 1 ห้อง ให้ปิดชั้นเรียน เพื่อทำความสะอาด
ฉบับที่ 43
ปี 2559
ส.ค.59
สธ. เข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเมอร์สสูงสุด หากประชาชนพบผู้ป่วยสงสัย ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที
ฉบับที่ 42
ปี 2559
ส.ค.59
หน้าฝน ไข้เลือดออกยังระบาดต่อเนื่อง เตือนประชาชนใช้หลัก 3 เก็บ และป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุงกัด
ฉบับที่ 41
ปี 2559
ส.ค.59
หน้าฝนไข้หวัดใหญ่มาแรง เตือนผู้ปกครอง เด็กเล็กป่วยง่าย ต้องดูแลใกล้ชิด
     
ฉบับที่ 40
ปี 2559
ก.ค.59
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี รู้ผลในวันเดียว ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง
ฉบับที่ 39
ปี 2559
ก.ค.59
สคร.9 ชวนงดเหล้า เข้าพรรษา เตือน ห้ามขายเหล้าวันพระ
ฉบับที่ 38
ปี 2559
ก.ค.59
เตือนศูนย์เด็กเล็ก และชั้นอนุบาล ระวังเด็กป่วย โรคมือเท้าปาก
ฉบับที่ 37
ปี 2559
ก.ค.59
ใช้หลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
     
ฉบับที่ 36
ปี 2559
มิ.ย.59
รับมือไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บ
ฉบับที่ 35
ปี 2559
มิ.ย.59
ฝนมาแล้ว เตือนเกษตรกร ระวังโรคฉี่หนู
ฉบับที่ 34
ปี 2559
มิ.ย.59
กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี เริ่ม 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ฉบับที่ 33
ปี 2559
มิ.ย.59
เตือน เปิดเทอม ระวังโรคมือเท้าปากระบาด
     
ฉบับที่ 32
ปี 2559
พ.ค.59
เด็กจมนํ้า เราป้องกันได้
ฉบับที่ 31
ปี 2559
พ.ค.59
วันนี้ คุณรู้ค่าความดันโลหิตของคุณ หรือยัง
ฉบับที่ 30
ปี 2559
พ.ค.59
แนะอากาศร้อน ไม่ควรทิ้งเด็ก/ผู้สูงอายุไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง
ฉบับที่ 29
ปี 2559
พ.ค.59
เลิกสูบบุหรี่วันนี้ หยุดทำร้ายคนที่เรารัก
     
ฉบับที่ 28
ปี 2559
เม.ย.59
โรคลมแดด ภัยร้ายหน้าร้อน
ฉบับที่ 27
ปี 2559
เม.ย.59
สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย ง่วง เมา โทร. ไม่ขับ
ฉบับที่ 26
ปี 2559
เม.ย.59
ระวังเด็ก ถูกสุนัขหรือแมวกัด เสี่ยงเป็นพิษสุนัขบ้าต้นปีเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
ฉบับที่ 25
ปี 2559
เม.ย.59
ร้อนจัด ระวังโรคอุจจาระร่วง
     
ฉบับที่ 24
ปี 2559
มี.ค.59
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล ค้นให้พบ จบด้วยหาย เครือข่ายเข้มแข็ง
ฉบับที่ 23
ปี 2559
มี.ค.59
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อนสลับหนาว ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 22
ปี 2559
มี.ค.59
ปิดเทอมหน้าร้อน ระวังเด็กจมนํ้าตาย ควรสอนเด็กให้ว่ายนํ้าเป็น ห้ามเด็กลงเล่นนํ้าคนเดียว
ฉบับที่ 21
ปี 2559
มี.ค.59
10 อาหารเสี่ยง ช่วงหน้าร้อน
     
ฉบับที่ 20
ปี 2559
ก.พ.59
พบผู้ป่วยโรคเมอร์ส รายที่ 2 ของประเทศไทย เป็นชาวโอมาน
อย่าตื่นตระหนก หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด มีไข้ ไอ รีบพบแพทย์ทันที
ฉบับที่ 19
ปี 2559
ก.พ.59
วันหยุดยาว ระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน
ฉบับที่ 18
ปี 2559
ก.พ.59
ไทยป่วยซิฟิลิส หนองในพุ่ง 2 เท่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี ติดโรคเพิ่มขึ้น
ฉบับที่ 17
ปี 2559
ก.พ.59
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา
     
ฉบับที่ 16
ปี 2559
ม.ค.59
สคร.9 รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
ฉบับที่ 15
ปี 2559
ม.ค.59
ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดข้ามปี
ฉบับที่ 14
ปี 2559
ม.ค.59
เตือน ซื้อเป็ด ไก่ ถูกวิธีใช้หลัก “เลือก หลีก ล้าง” ป้องกันไข้หวัดนก
ฉบับที่ 13
ปี 2559
ม.ค.59
ดื่มเหล้าแก้หนาว อาจตายไม่รู้ตัว
     
ฉบับที่ 12
ปี 2559
ธ.ค.58
เตรียมพร้อมร่างกาย รับภัยหนาว
ฉบับที่ 11
ปี 2559
ธ.ค.58
ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2559
ฉบับที่ 10
ปี 2559
ธ.ค.58
สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559
ฉบับที่ 9
ปี 2559
ธ.ค.58
ร่วมกวาดล้างโปลิโอ 1 ธันวาคม 2558 นี้ อย่าลืมพาบุตรหลานไปรับวัคซีนชนิดฉีด ร่วมกับชนิดกิน
     
ฉบับที่ 8
ปี 2559
พ.ย.58
เตือนผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคมือ เท้า ปากหลังปีนี้พบเด็กป่วย กว่า 3 หมื่นราย
ฉบับที่ 7
ปี 2559
พ.ย.58
เตือน เปิบอาหารสุกๆดิบๆ เสี่ยงติดเชื้ออหิวาต์
ฉบับที่ 6
ปี 2559
พ.ย.58
เตือนโรคสุกใสในฤดูหนาว ปีนี้ป่วยแล้ว 4.5 หมื่นราย
ฉบับที่ 5
ปี 2559
พ.ย.58
ระวัง!! เด็กจมน้ำช่วงลอยกระทง
     
ฉบับที่ 4
ปี 2559
ต.ค.58
เฝ้าระวังไข้หวัดนก หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่/มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ต้องรับไปพบแพทย์ทันที
ฉบับที่ 3
ปี 2559
ต.ค.58
หญิงเสี่ยงเป็นอัมพาตกว่าชาย สัญญาณเตือนใบหน้า แขนขาอ่อนแรงซีกเดียว ต้องรีบพบแพทย์ภายใน 4 ชั่วโมง
ฉบับที่ 2
ปี 2559
ต.ค.58
อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังไข้หวัดใหญ
ฉบับที่ 1
ปี 2559
ต.ค.58
ป้องกันโรคเบาหวาน ก่อนสายเกินไป
     
ฉบับที่ 48
ปี 2558
ก.ย.58
สธ.คาด ปีนี้คนป่วยไข้เลือดออก อาจพุ่งถึง 70,000 ราย เตือนประชาชนเร่งกำจัดลูกน้ำก่อนสายเกินไป
ฉบับที่ 47
ปี 2558
ก.ย.58
ดูแลสุขภาพหัวใจ ในทุกที่และทุกเวลา
ฉบับที่ 46
ปี 2558
ก.ย.58
เฝ้าระวังไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้ง จนท.สาธารณสุขทันท
ฉบับที่ 45
ปี 2558
ก.ย.58
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย
     
ฉบับที่ 44
ปี 2558
ส.ค.58
เตือน หนูนาและหนูออฟฟิศ ตัวการโรคฉี่หนู หากปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะโคนขา ต้องรีบพบแพทย์
ฉบับที่ 43
ปี 2558
ส.ค.58
ห่างไกลไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ฉบับที่ 42
ปี 2558
ส.ค.58
หวั่นเด็กเล็ก ป่วยโรคมือเท้าปาก ควรให้เด็กล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรค
ฉบับที่ 41
ปี 2558
ส.ค.58
คาดว่าปีนี้ไข้เลือดออกรุนแรง นักเรียนป่วยสูงสุด
     
ฉบับที่ 40
ปี 2558
ก.ค.58
เด็กเล็กเสี่ยงป่วยมือเท้าปาก เตือนครูและผู้ปกครอง หมั่นสังเกตอาการ
ฉบับที่ 39
ปี 2558
ก.ค.58
หน้าฝน ระวังเห็ดพิษ ปีนี้ป่วยแล้ว 170 ราย
ฉบับที่ 38
ปี 2558
ก.ค.58
เตือนประชาชน รู้ทันโรคเมอร์ส
ฉบับที่ 37
ปี 2558
ก.ค.58
ชวนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อเอชไอวี รู้ผลในวันเดียว เริ่ม 1 กรกฎาคม ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง
     
ฉบับที่ 36
ปี 2558
มิ.ย.58
หวั่นโรคมือเท้าปากระบาด
หลังพบเด็กป่วยเพิ่มขึ้น ช่วงเปิดเทอม
ฉบับที่ 35
ปี 2558
มิ.ย.58
ทำไม? คนท้องต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 34
ปี 2558
มิ.ย.58
สคร.5 เดินหน้ากำจัดโรคหัด เตรียมฉีดวัคซีนให้เด็ก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2558
ฉบับที่ 33
ปี 2558
มิ.ย.58
เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก
     
ฉบับที่ 32
ปี 2558
พ.ค.58
สคร.5 เตือนชาวสวน พ่นสารเคมีให้ปลอดภัย
ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ฉีดพ่นเหนือลม อย่าสูดดมฝอยละออง
ฉบับที่ 31
ปี 2558
พ.ค.58
ตายเพราะบุหรี่ วันละ 140 คน
สคร.5 ชวนหนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
ฉบับที่ 30
ปี 2558
พ.ค.58
รู้ค่าความดัน (โลหิต) รู้ทันความเสี่ยง
คุณวัดความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
ฉบับที่ 29
ปี 2558
พ.ค.58
สคร.5 เตือน นักท่องเที่ยว คนหาของป่า เสี่ยงไข้มาลาเรีย
     
ฉบับที่ 28
ปี 2558
เม.ย.58
กรมควบคุมโรค เผย ดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง “รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่”
พบคนไทย อยากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดลง
ฉบับที่ 27
ปี 2558
เม.ย.58
สคร.5 เปิดศูนย์ซ่อมเครื่องพ่นสารเคม
ฉบับที่ 26
ปี 2558
เม.ย.58
เดินทางสุขใจ ปลอดภัยปลอดโรค
สคร.5 ห่วง อุบัติเหตุช่วงหยุดสงกรานต์ เตือนเมาไม่ขับ
ฉบับที่ 25
ปี 2558
เม.ย.58
น้ำแข็งไม่สะอาด เสี่ยงท้องร่วง
สคร.5 เตือน หน้าร้อนระวังน้ำแข็ง ไอศกรีมปนเปื้อนเชื้อโรค
     
ฉบับที่ 24
ปี 2558
มี.ค.58
ทำไม? อาหารในงานบุญถึงเสี่ยง
สคร.5 แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ช่วยลดป่วย
ฉบับที่ 23
ปี 2558
มี.ค.58
“เข้าถึงทุกราย รักษาหายทุกคน”
สคร.5 ยืนยัน วัณโรครักษาหายได้
ฉบับที่ 22
ปี 2558
มี.ค.58
ร้อนนัก พักสักนิด ก่อนเป็นลมแดด
(เมื่ออุณหภูมิร่างกายเกิน 40 องศา ควรทำอย่างไร)
สคร.5 เตือนเกษตรกร คนงานก่อสร้าง ทหาร ระวังป่วย
ฉบับที่ 21
ปี 2558
มี.ค.58
อีสานครองแชมป์เด็กจมน้ำ
สคร.5 ชี้ มีนาคม – พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ำสูง
     
ฉบับที่ 20
ปี 2558
ก.พ.58
เตือน 10 เมนูเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ
สคร.5 แนะตรุษจีนปลอดภัย ใส่ใจ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
ฉบับที่ 19
ปี 2558
ก.พ.58
ดีดีซีโพล เผย ต้องสอนเด็กพก “ถุงยาง” รับวันวาเลนไทน์
ฉบับที่ 18
ปี 2558
ก.พ.58
ห่วงวาเลนไทน์ เด็กมีเซ็กส์ไม่ป้องกัน
สคร.5 เตือน สวมถุงยางอนามัย ลดเอดส์ ลดโรค ไม่ท้อง
ฉบับที่ 17
ปี 2558
ก.พ.58
จับตาโรคมือเท้าปาก สคร.5 เตือนครูพี่เลี้ยงเข้มงวดความสะอาด
พบเด็กป่วยเกิน 2 คน ต้องปิดชั้นเรียนทันท
     
ฉบับที่ 16
ปี 2558
ม.ค.58
ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาแรง สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน
ฉบับที่ 15
ปี 2558
ม.ค.58
พบโรคสุกใสมีแน้วโน้มพุ่ง สคร.5 เตือน เฝ้าระวังอาการ
ฉบับที่ 14
ปี 2558
ม.ค.58
ทำไม ? ยังต้องค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน
สคร.5 รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
ฉบับที่ 13
ปี 2558
ม.ค.58
สคร.5 หวั่นโรคหัดระบาดในเด็ก เตือนฉีดวัคซีนให้ครบ
เข็มแรกอายุ 9 - 12 เดือน เข็มที่ 2 อายุ 2.5 ปี
 
   
ข่าวกิจกรรม/รณรงค์
ชาวหนองบัวศาลา จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ต้านภัยไข้เลือดออก (13 มิย.2557)
ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2557
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557: "บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด"
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (17 มี.ค.2557)
ประเด็นรณรงค์วันวัณโรคโลก (World TB Day) 24 มีนาคม 2557
ใน Theme ของประเทศไทย คือ "TB Reach" "Test, Treatment and cure for all" "วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย"
ประเด็นสื่อสาร "ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"
ประเด็นรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธ.ค.2556 “Getting to Zero เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้”
ประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2552-2556 “Diabetes Education and Prevention ” หรือ “การให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน”
ประเด็นสารรณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2556 (29 ต.ค.2556)
ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี 2556 (29 ก.ย.2556)

ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก ปีงบประมาณ 2556 (14 พ.ย.55) “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”

 
ข่าวเตือนภัยภาวะฉุกเฉิน
หน่อไม้พิษพาป่วย สคร. 5 เตือน ต้องต้มให้เดือดก่อนนำมากิน
ห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด สงกรานต์ สคร.5 ลุย บขส. แจกหน้ากากอนามัย
สคร.5 ห่วงใย เตือนภัย โรคมือ เท้า ปาก พ.ศ.2557 (คำแนะนำประชาชน)
ป้องกันอุบัติเหตุและดูแลตัวเองอย่างไร.. ในช่วงอากาศหนาวเย็น
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 37 เรื่อง ให้อ่างอาบน้ำสำหรับเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ำ
สคร.5 เตือน ผู้ปรุงและผู้บริจาคอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลี่ยงแกงกะทิ หรืออาหารที่บูดเสียง่าย พร้อมระบุวันที่ วันเวลาที่ปรุงเสร็จ กันโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ
สคร.5 แนะหลักดูแลผู้สูงอายุ 10 ประการ ลดอันตรายในภาวะน้ำท่วม
ประเด็นสารเพื่อใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
 

สคร.5 เตือนเกษตรกร หลังเดินลุยน้ำขังต้องล้างเท้าให้สะอาด แนะสวมรองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

 

สคร.5 หวั่นปิดเทอม ยอดเด็กจมน้ำพุ่งสูง แนะผู้ปกครองอย่าคลาดสายตา

 

สคร.5 เตือนประชาชน ระวังโรคตาแดงระบาดในฤดูฝน

 

สคร.5 แนะนำวิธีการป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม

15 พ.ค.56

รวมพลังคนบุรีรัมย์ ต้านภัยไข้เลือดออกในโรงเรียนระดมกำลังจัด บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ ก่อนเปิดเทอมนี้

2 พ.ย.55

ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ.ชี้ !! “โรคคอตีบ” รู้ทัน ป้องกันและรักษาได้

ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ กรมควบคุมโรค
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.5 (ข่าวเก่า ปี 2549-2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.5 ปี 2557
ฉบับที่ 12
ปี 2558
ธ.ค.57
สคร.5 ร่วมยุติปัญหาเอดส์ ชูประเด็น “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา”
เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 11
ปี 2558
ธ.ค.57
สคร.5 รณรงค์ปีใหม่ขับขี่ปลอดภัย
เนื่องในวันรำลึกเหยื่ออุบัติเหตุทางถนน 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
ฉบับที่ 10
ปี 2558
ธ.ค.57
ดีดีซีโพล เผย คนตั้งใจดื่มเหล้าช่วงปีใหม่
สคร.5 เตือน เมาไม่ขับ ช่วยลดอุบัติเหตุได้
ฉบับที่ 9
ปี 2558
ธ.ค.57
สคร.5 แนะ มอบ “กระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้า”
สุขใจผู้ให้ ปลอดภัยผู้รับ
     
ฉบับที่ 8
ปี 2558
พ.ย.57
เสื้อกันหนาวมือสอง เสี่ยงโรคผิวหนัง
สคร.5 เตือน ทำความสะอาด ต้มในน้ำเดือดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่
ฉบับที่ 7
ปี 2558
พ.ย.57
หน้าหนาว ห้ามผิงไฟในเต้นท์ อาจเสียชีวิตไม่รู้ตัว
ฉบับที่ 6
ปี 2558
พ.ย.57
อดข้าวเช้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน
ฉบับที่ 5
ปี 2558
พ.ย.57
ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย
     
ฉบับที่ 4
ปี 2558
ต.ค.57
หญิง เสี่ยงอัมพาตกว่าชาย หากใบหน้าชา ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง
สคร.5 เตือนรีบพบแพทย์ภายใน 3 ชั่วโมง
ฉบับที่ 3
ปี 2558
ต.ค.57
สคร.5 แนะ ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค หวังลด ผู้ป่วยจากเชื้อโรคที่ติดมากับมือ
ฉบับที่ 2
ปี 2558
ต.ค.57
หนาวแล้ว สคร.5 เตือนระวังโรคที่มากับฤดูหนาว
ฉบับที่ 1
ปี 2558
ต.ค.57
สคร.5 ย้ำเตือนอันตราย 2 โรคปลายฝนต้นหนาว “ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม”
     
ฉบับที่ 48
ก.ย.57
สคร.5 เตือน ระวัง! โรคและอุบัติเหตุที่มากับน้ำท่วม
ฉบับที่ 47
ก.ย.57
สธ.เข้มมาตรการสกัดอีโบลาเข้าไทย สคร.5 หวั่นประชาชนตื่นตระหนก ยืนยันโรคไม่แพร่ทางอากาศ น้ำดื่มและอาหาร
ฉบับที่ 46
ก.ย.57
สคร.5 แนะ ปกป้องหัวใจให้แข็งแรง เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2557
ฉบับที่ 45
ก.ย.57
เตือนโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย สคร.5 แนะ พาสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกัน
     
ฉบับที่ 44
ส.ค.57
ยอดผู้ป่วยตาแดงเพิ่มสูง สคร.5 เตือน ห้ามขยี้ตา อย่าลงเล่นน้ำสกปรก
หมั่นล้างมือให้สะอาด หากเคืองตาหรือตาแดง ให้รีบไปพบแพทย์
ฉบับที่ 43
ส.ค.57
สคร.5 เตือนเกษตรกรเดินลุยน้ำ ระวังโรคฉี่หนู หากปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะโคนขา ต้องรีบพบแพทย
ฉบับที่ 42
ส.ค.57
หวั่นอาหารเป็นพิษซ้ำรอย หลังเจอเด็กป่วย
สคร.5 เตือน แจกข้าวมันไก่ ต้องต้มให้สุก กินทันทีภายใน 4 ชั่วโมง
ฉบับที่ 41
ส.ค.57
สคร.5 เผย ผล DDC Poll “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง (อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา)”
พบคนไทยเกินครึ่ง ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา
     
ฉบับที่ 40
ก.ค.57
โรคสุกใส ใครว่าเป็นแล้วไม่เป็นอีก สคร.5 เตือน ถ้าป่วยห้ามกินยาแอสไพรินลดไข้
ฉบับที่ 39
ก.ค.57
สคร.5 ย้ำเตือนผู้ปกครอง ระวังเด็กเล็ก - อนุบาล ป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”
ฉบับที่ 38
ก.ค.57
สคร.5 เตือน เด็ก - ผู้สูงวัย ฝนชุก ระวังปอดบวม
ฉบับที่ 37
ก.ค.57
สคร.5 ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา “คืนความสุขให้ครอบครัว”
     
ฉบับที่ 36
มิ.ย.57
หวั่นเด็กป่วยมือเท้าปาก สคร.5 แนะครู คัดกรองเด็กทุกวัน
ฉบับที่ 35
มิ.ย.57
สคร.5 เตือน รู้ทันแผ่นดินไหว ปลอดภัยต่อชีวิต
ฉบับที่ 34
มิ.ย.57
สคร.5 เตือน ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!
ฉบับที่ 33
มิ.ย.57
สคร.5 เตือน มนุษย์ออนไลน์ กลุ่มเสี่ยงใหม่โรคไข้เลือดออก
     
ฉบับที่ 32
พ.ค.57
เสี่ยงพิษสะสมถึงมะเร็ง สคร.5 เตือนชาวไร่ ฉีดสารเคมีต้องรู้เท่าทัน
ฉบับที่ 31
พ.ค.57
รู้ค่าความดัน รู้ทันความเสี่ยง สคร.5 ชวนวัดความดันโลหิต เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก
ฉบับที่ 30
พ.ค.57
สคร.5 เตือน คนหาของป่า ตำรวจตระเวนชายแดน เสี่ยงไข้มาลาเรีย
ฉบับที่ 29
พ.ค.57
ควันบุหรี่ แค่ดมก็ตายได้ สคร.5 เตือนสิงห์อมควัน หยุดแพร่ควันบุหรี่มือสอง
     
ฉบับที่ 28
เม.ย.57
ปีนี้ไข้หวัดใหญ่มาทั้งปี สคร.5 เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องฉีดวัคซีน
ฉบับที่ 27
เม.ย.57
อาหารงานบุญเสี่ยงท้องร่วง สคร.5 ห่วงร้อนนี้คนป่วยพุ่ง
ฉบับที่ 26
เม.ย.57
คาดปีนี้อากาศร้อนขึ้น สคร.5 เตือน เกษตรกร คนงานก่อสร้าง เสี่ยงเป็นโรคลมแดด
ฉบับที่ 25
เม.ย.57
ยอดตายพุ่งทุกสงกรานต์ สคร.5 เตือน ดื่ม=ดับ
     
ฉบับที่ 24
มี.ค.57
สคร.5 เตือน เด็กไทยจมน้ำเฉลี่ยวันละ 4 คน หวั่นยอดพุ่ง แนะผู้ใหญ่ “ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ"
ฉบับที่ 23
มี.ค.57
สคร.5 แนะ วัณโรครักษาหาย เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มีนาคม 2557 “วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย”
ฉบับที่ 22
มี.ค.57
สคร.5 เตือนภัย “โรคพิษสุนัขบ้า” แนะผู้เลี้ยงต้องพา สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนทุกป
ฉบับที่ 21
มี.ค.57

สคร.5 เตือน ระวัง 6 โรคฤดูร้อน แนะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า

     
ฉบับที่ 20
ก.พ.57

สคร.5 เตือนเฝ้าระวัง “โรคไข้หวัดนก” ห้ามนำไก่เป็ด นก ป่วย/ตาย มาชำแหละประกอบอาหาร

ฉบับที่ 19
ก.พ.57

สคร.5 เตือน ระวังเด็กป่วยอุจจาระร่วงหน้าหนาว แนะหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากไข้สูงไม่ลด ถ่ายเป็นมูกเลือด ควรรีบพบแพทย

ฉบับที่ 18
ก.พ.57

สคร.5 เตือนวัยใสป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องในวันวาเลนไทน์

ฉบับที่ 17
ก.พ.57

สคร.5 เตือนเฝ้าระวัง “โรคมือเท้าปาก” ในเด็กเล็ก แนะตรวจอาการเด็กทุกเช้า หากเด็กมีไข้ ตุ่มใสขึ้นในปาก ให้สงสัยว่าป่วย

     
ฉบับที่ 16
ม.ค.57

สคร.5 แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุ และดูแลตนเอง ในช่วงอากาศหนาวเย็น

ฉบับที่ 15
ม.ค.57

สคร.5 เตือน ไข้ ไอ หอบ สัญญาณร้ายของโรคปอดบวมในเด็ก

ฉบับที่ 14
ม.ค.57

สคร.5 แนะ ตรุษจีน เลือกอาหารปลอดภัย ห่างไกลไข้หวัดนก

ฉบับที่ 13
ม.ค.57

สคร.5 ร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ค้นหา ผู้ป่วยโรคเรื้อน ตรวจพบ รักษาฟรี มีรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.5 ปี 2556
ฉบับที่ 12
ธ.ค.56

สคร.5 ขอเชิญชวน ส่งความสุขปีใหม่ไร้แอลกอฮอล

ฉบับที่ 11
ธ.ค.56

สคร.5 แนะ มอบ “กระเช้าปีใหม่ปลอดเหล้า” สุขใจผู้ให้ ปลอดภัยผู้รับ

ฉบับที่ 10
ธ.ค.56

สคร.5 เตือน 6 โรคหน้าหนาวที่ควรระวัง

ฉบับที่ 9
ธ.ค.56

สคร.5 รณรงค์ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2556 “เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้”

     
ฉบับที่ 8
พ.ย.56

สคร.5 เตือน ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเบาหวาน “แล้วคุณล่ะ รู้หรือไม่ว่าตัวเองเสี่ยง?”

ฉบับที่ 7
พ.ย.56

สคร.5 เตือน ระวังประทัดระเบิด อุบัติเหตุทางถนน และจมน้ำเสียชีวิตในวันลอยกระทง

ฉบับที่ 6
พ.ย.56

สคร.5 เตือน หนาวนี้ ระวัง “โรคปอดบวม” โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ฉบับที่ 5
พ.ย.56

สคร.5 เตือน ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย

     
ฉบับที่ 4
ต.ค.56

สคร.5 เตือนผู้ปรุงและผู้บริจาคอาหารแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลี่ยงแกงกะทิ หรืออาหารที่บูดเสียง่าย พร้อมระบุวันที่ วันเวลาที่ปรุงเสร็จ กันโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษ

ฉบับที่ 3
ต.ค.56

สคร.5 แนะนำวิธีการป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม

ฉบับที่ 2
ต.ค.56

สคร.5 แนะหลักดูแลผู้สูงอายุ 10 ประการ ลดอันตรายในภาวะน้ำท่วม

ฉบับที่ 1
ต.ค.56

สคร.5 แนะหลัก “3 ห้าม 2 ให้” ป้องกันจมน้ำเสียชีวิต หลังฝนตกหนัก น้ำท่วมสูง

   
ฉบับที่ 60
ก.ย.56

สคร.5 ชวนออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ลดความหวาน และเลิกบุหรี่ เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2556

ฉบับที่ 59
ก.ย.56

รู้ไว้ไม่ป่วย: ตอน การออกกำลังกายในผู้สูงอาย

ฉบับที่ 58
ก.ย.56

สคร.5 ขอความร่วมมือโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก เข้มงวดเรื่องความสะอาด หลังพบเด็กป่วยเพิ่มขึ้น

ฉบับที่ 57
ก.ย.56

สคร.5 แนะ ใช้หลัก “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ” หากถูกสุนัข แมว กัดหรือข่วน

ฉบับที่ 56
ก.ย.56

สคร.5 เตือนจังหวัดชายแดน ไทย-กัมพูชา เฝ้าระวัง “ไข้หวัดนก” ย้ำ ห้ามนำเป็ดไก่ ป่วยหรือตาย มาชำแหละ

     
ฉบับที่ 55
ส.ค.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย: ตอน คุณค่าทางอาหารของไข่
ฉบับที่ 54
ส.ค.56
สคร.5 เตือนครู - ผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก แนะ ใช้หลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากพบเด็กป่วย ต้องปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดทันท
ฉบับที่ 53
ส.ค.56
สคร.5 แนะนำวิธีการป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงน้ำท่วม
ฉบับที่ 52
ส.ค.56
สคร. 5 เตือนประชาชน ระวังโรคตาแดงระบาดในฤดูฝน
ฉบับที่ 51
ส.ค.56
สคร.5 ย้ำเตือนกลุ่มเสี่ยง หากมีไข้ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ควรรีบพบแพทย์ ป้องกันการสูญเสีย
     
ฉบับที่ 50
ก.ค.56
สคร.5 ย้ำโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก - ครู ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
ฉบับที่ 49
ก.ค.56
สคร.5 แนะ เข้าพรรษาตักบาตรด้วยอาหารลด หวาน มัน เค็ม
ป้องกันพระป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
ฉบับที่ 48
ก.ค.56
สคร.5 ชวนคนไทยงดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา ในกิจกรรม
“งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”
ฉบับที่ 47
ก.ค.56
สคร.5 แนะโรงเรียนเฝ้าระวังไข้เลือดออก สำคัญที่สุดคือช่วงไข้ลด
หากเกิดอาการช็อก ต้องรีบกลับไปพบแพทย์โดยเร็ว
ฉบับที่ 46
ก.ค.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย : ตอน ผักหวาน อาหารพื้นบ้านมากคุณค่า
     
ฉบับที่ 45
มิ.ย.56
สคร.5 เตือน เห็ดพิษอันตราย แนะ เลี่ยงกินเห็ดสด เห็ดที่เกิดใกล้มูลสัตว์
หรือกินเห็ดพร้อมดื่มสุรา อาจถึงตายได้
ฉบับที่ 44
มิ.ย.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย : ตอน ตะไคร้หอม ภูมิปัญญาไทย ไล่ยุง
ฉบับที่ 43
มิ.ย.56
สคร.5 หวั่นเปิดเทอม โรคมือเท้าปากระบาด
แนะโรงเรียนเข้มมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ด
ฉบับที่ 42
มิ.ย.56
สคร.5 เตือนเกษตรกร หลังเดินลุยน้ำขังต้องล้างเท้าให้สะอาด
แนะสวมรองเท้าบู๊ท เพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หน
ฉบับที่ 41
มิ.ย.56
สคร.5 ย้ำเตือน มาตรการ 5 ป 1 ข เพื่อยับยั้งโรคไข้เลือดออก
     
ฉบับที่ 40
พ.ค.56
สคร.5 แนะ “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต”
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2556
ฉบับที่ 39
พ.ค.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย : ตอน กินปลาลดเบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจ
ฉบับที่ 38
พ.ค.56
สคร.5 เผย คนอีสานครองแชมป์ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี
แนะ เปลี่ยนพฤติกรรม เลิกกินปลาสุกๆ ดิบๆ
ฉบับที่ 37
พ.ค.56
สคร.5 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พิชิตลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก
ฉบับที่ 36
พ.ค.56
สคร.5 ห่วง ไข้เลือดออกระบาด เชิญชวนทุกโรงเรียนรณรงค์ทำความสะอาด (Big cleaning day) ก่อนเปิดเทอม
     
ฉบับที่ 35
เม.ย.56
สคร.5 เตือน 10 เมนู หน้าร้อน เสี่ยงโรคท้องร่วง
ฉบับที่ 34
เม.ย.56
สคร.5 ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์
ฉบับที่ 33
เม.ย.56
สคร.5 เตือน ร้อนนี้ ระวังโรคจากความร้อน แนะประชาชนดื่มน้ำมากๆ เลี่ยงอยู่กลางแดดจัด
ฉบับที่ 32
เม.ย.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย ตอน : น้ำสมุนไพร คลายร้อน
ฉบับที่ 31
เม.ย.56
สคร.5 เตือน ปีนี้ไข้เลือดออกระบาดหนัก ระวัง! โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายช่วงปิดเทอม
     
ฉบับที่ 30
มี.ค.56
สคร.5 ชูประเด็น “เมืองไทยปลอดวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคโลก 24 มีนาคม 2556
ฉบับที่ 29
มี.ค.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย: ตอน ฝรั่ง ผลไม้ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
ฉบับที่ 28
มี.ค.56
สคร.5 ชวนคนรักสัตว์ พาหมาแมวไปวัคซีนโรคกลัวน้ำ ฟรี !
ตั้งเป้า อีก 7 ปี ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า
ฉบับที่ 27
มี.ค.56
สคร.5 หวั่นปิดเทอม ยอดเด็กจมน้ำพุ่งสูง แนะผู้ปกครองอย่าคลาดสายตา
ฉบับที่ 26
มี.ค.56
สคร. 5 แนะ ใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. กำจัดยุงลาย
     
ฉบับที่ 25
ก.พ.56
สคร.5 เตือนวัยใส “รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน” เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องในวันวาเลนไทน์ 2556
ฉบับที่ 24
ก.พ.56
สคร. 5 ชวนคนรักสุขภาพออกกำลัง งดอาหารหวานมันป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
ฉบับที่ 23
ก.พ.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย : ตอน กินแมงลักหุ่นดี ขับถ่ายคล่อง
ฉบับที่ 22
ก.พ.56
สคร.5 เตือนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉบับที่ 21
ก.พ.56
สคร.5 เตือน ตรุษจีนนี้ บริโภคเป็ดไก่ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก
     
ฉบับที่ 20
ม.ค.56
สคร.5 เตือน เมล็ดสบู่ดำ พิษร้ายถึงตาย แนะผู้ปกครองเตือนบุตรหลาน ห้ามรับประทานเด็ดขาด
ฉบับที่ 19
ม.ค.56
รู้ไว้ ไม่ป่วย : ตอน เวลาไหน ควรทำอะไร ดูนาฬิกาชีวิต
ฉบับที่ 18
ม.ค.56
สคร.5 เตือน ระวังไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายที่มากับฤดูหนาว
ฉบับที่ 17
ม.ค.56
สคร.5 เตือนภัยไข้เลือดออก ชี้ผู้ใหญ่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น
ฉบับที่ 16
ม.ค.56
สคร.5 เตือนประชาชนช่วงฤดูหนาว ระมัดระวังการขับขี่รถยนต์ฝ่าหมอกหนาจัด ควรตรวจสอบไฟรถทุกครั้ง อย่าขับขี่ด้วยความเร็วสูง
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.5 ปี 2555
ฉบับที่ 15
ธ.ค.55
รู้ไว้ไม่ป่วย : ตอน สีสันของผักผลไม้บ่งบอกอะไรและให้ประโยชน์อย่างไร
ฉบับที่ 14
ธ.ค.55
สคร.5 ร่วมส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์
ฉบับที่ 13
ธ.ค.55
สคร.5 เตือน “ดื่มเหล้า”คลายหนาว อันตรายสูง
ฉบับที่ 12
ธ.ค.55
สคร.5 ร่วมส่งความสุข ปีใหม่ปลอดเหล้า กระเช้าใส่ใจสุขภาพ
ฉบับที่ 11
ธ.ค.55
สคร.5 เตือนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันสูง-โรคหัวใจ ระวังภัยหนาวเย็น
     
ฉบับที่ 10
พ.ย.55
สคร.5 เตือน ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย
ฉบับที่ 9
พ.ย.55
สคร.5 ชวนกินปลาร้าต้ม-ส้มตำแซบ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-ลดมะเร็งท่อน้ำดี
ฉบับที่ 8
พ.ย.55
สคร.5 ร่วมรณรงค์ ลอยกระทงปลอดเหล้า
ฉบับที่ 7
พ.ย.55
สคร.5 ชูประเด็น “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน” เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2555
ฉบับที่ 6
พ.ย.55
สคร.5 เตือน เสื้อกันหนาวมือสอง แฟชั่นยอดฮิตราคาถูก อาจเสี่ยงต่อโรคผิวหนัง แนะต้มในน้ำเดือดผึ่งแดดฆ่าเชื้อโรคก่อนสวมใส่
     
ฉบับที่ 1
ต.ค.55

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2555
1. สคร.5 เตือน โรคคอตีบแพร่ระบาดหากมีอาการคล้ายหวัด เสียงไอก้อง ต้องรีบพบแพทย์
แนะให้วัคซีนตั้งแต่เด็ก จนครบ 5 ครั้ง สามารถป้องกันโรคได้
2. “ทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิต 1 คน” สคร.5 ชวนออกกำาลังกาย ควบคุมน้ำหนัก ลดละเลิกแอลกอฮอล์
เนื่องในวันอัมพาตโลก 29 ตุลาคม 2555
3. สคร.5 เตือน ปลายฝนต้นหนาว ระวังไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม
4. รู้ไว้ไม่ป่วย : ตอน กินผลไม้ให้ถูกเวลา...มากคุณค่า
5. สคร.5 เตือน โรคหัดเยอรมันอันตราย หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ทารกอาจพิการได้ แนะเด็กฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 1 ขวบ หญิงก่อนตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน

 
อ่านข่าวเก่า ปีงบประมาณ 2549-2550 / 2551 / 2552 / 2553 / 2554-2555
 
 “ สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่... สคร.5 ห่วงใย อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี ” 
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ถ.ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4421-2900, 0-4421-2903 ต่อ 123 โทรสาร 0-4421-8018
ส่งข้อเสนอแนะมาที่ E-mail : prdpc5korat@yahoo.com
Counter: Web Page Counters
(เริ่ม 1 ต.ค.52)
       
 
   
   
   
Homepage