คลังสื่อเผยแพร่ สื่อต้นแบบ 
(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
       
 
Facebook : สคร.9 นครราชสีมา :: ก้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา
สื่อต้นแบบ
   
กำจัดยุงลาย ลดป่วยตาย ด้วยไข้เลือดออก
เสี่ยงแค่ไหนที่จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (A4)
เสี่ยงแค่ไหนที่จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (Rollup)
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในคน (A4)
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในคน (Rollup)
เตือนหยุดเสี่ยง! ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถูกสุนัข-แมว กัด-ข่วน-เลียแผล อันตรายถึงชีวิต?? แต่ป้องกันด้วย “คาถา 5 ย.”
ย้ำ พิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ถูกสุนัข-แมว กัด-ข่วน-เลียแผล ต้องปฏิบัติดังนี้ ล้างแผล ใส่ยา กักขัง หาหมอ (A4)
ย้ำ พิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ถูกสุนัข-แมว กัด-ข่วน-เลียแผล ต้องปฏิบัติดังนี้ ล้างแผล ใส่ยา กักขัง หาหมอ (Rollup)
ย้ำ พิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ถูกสุนัข-แมว กัด-ข่วน-เลียแผล ต้องปฏิบัติดังนี้ ล้างแผล ใส่ยา กักขัง หาหมอ (แนวนอน)
อย่า! บริโภคเนื้อสัตว์ที่ตายผิดปกติ เสี่ยงป่วยติดโรคพิษสุนัขบ้า
สื่อต้นแบบโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ แนวทางสำหรับครู (แผ่นพับโปสเตอร์ 6 มาตรการ)
   
สื่อ VDO
    VDO โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
    VDO Clip สคร.5 ป้องกันเด็กจมน้ำ (5.56 นาที)
   
สื่อวิทยุ
    สปอตวิทยุ
    สปอตวิทยุ เรื่อง พ.ร.บ. กฏหมายควบคุมแอลกอฮอล์
    สปอตวิทยุ เรื่อง ฤดูฝน กินเห็ดป่า ระวังมีพิษ
    สปอตวิทยุ เรื่อง โรคไข้เลือดออก ห้ามซื้อยากินเอง
    สปอตวิทยุ เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในคน
    สปอตวิทยุ เรื่อง  กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยสคร.9 และสสจ.นครราชสีมา
    สปอตวิทยุ เรื่อง  กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยสคร.9 และสสจ.ชัยภูมิ
    สปอตวิทยุ เรื่อง  กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยสคร.9 และสสจ.บุรีรัมย์
    สปอตวิทยุ เรื่อง  กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยสคร.9 และสสจ.สุรินทร์
    การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562
    โรคพิษสุนัขบ้า (หมอถามตอบ) ปี 2562
    โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2562
    โรคหูดับ ปี 2562
    โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 Update 27_8_61
    โรคสครับไทฟัส ปี 2561
    โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
    การป้องกันวัณโรคดื้อยา
    การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
    โรคพิษสุนัขบ้า ปี2560
    พิษภัยจากบุหรี่ (4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
    โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
    3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
    โรคเลปโตสไปโรซีสหรือไข้ฉี่หนู
    การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
    โรคมือ เท้า ปาก
    ไข้หวัดใหญ่ปี 2559
    สปอต สคร.9 โรคไข้เลือดออก โดย สคร.9 และสสจ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
    โรคหัวใจและหลอดเลือด
    งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2558
    โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)
    สปอตวิทยุ 9 โรค (2 ภาษา) สื่อต้นแบบของโครงการวิจัยรูปแบบการสื่อสารในตลาดช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
    ไข้เลือดออก
    ไข้หวัดนก
    ไข้หวัดใหญ่
    มาลาเรีย
    เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    โรคหัด
    วันวาเลนไทน์
    อุบัติเหตุ
    อาหารเป็นพิษ
    โรคคอตีบ
    3 สอป. (สุรา สูบบุหรี่ สารเคมี อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ป้องกันโรค ปรุงอาหารให้ถูกหลัก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม)
    งดเหล้าเข้าพรรษา
    ป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
    การป้องกันโรคหัวใจ
    โรคเบาหวาน
    โรคความดันโลหิตสูง
    โรคไข้หวัดใหญ่
    โรคความดันโลหิตสูง
    ป้องกันเด็กจมน้ำ
    โรคมือเท้าปาก
    โรคพยาธิใบไม้ตับ
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
    โรคเรื้อน (4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
    โรคพยาธิใบไม้ตับ
    โรคฉี่หนู
    การป้องกันโรคหัวใจ
    ไข้เลือดออก (4 เวอร์ชั่น แบ่งตามภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้)
    พิษภัยจากสุรา (4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
    รายการวิทยุ
    ตารางการจัดรายการวิทยุ
    ตารางจัดรายการวิทยุ "ก้าวทันโรคกับสคร.9" ทางสวท.นม.
   
สื่อโทรทัศน์
   

สารคดี

    สปอตโทรทัศน์
    รายการโทรทัศน์
    สกู๊ปข่าว
    สกู๊ป ป้องกันเด็กจมน้ำ สคร.5 นครราชสีมา
ออกอากาศทาง ช่อง 5 วันที่ 27 เมษายน 2558 รายการ ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
    สกู๊ป VCD เรื่อง หน้ากากอนามัย
    สกู๊ป VCD พิเศษ เรื่อง โรคอาหารเป็นพิษ
    ข่าวเตือนภัย ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
   
สื่อสิ่งพิมพ์
   

โปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับ แนวทาง สมุดพฤติกรรม

     
    สื่อต้นแบบโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ แนวทางสำหรับครูแผ่นพับโปสเตอร์ 6 มาตรการ
    สื่อไวนิล เรื่องโรคอาหารเป็นพิษ
    สื่อโปสเตอร์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 ฉบับที่ 1
    สื่อโปสเตอร์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 2009 ฉบับที่ 2
   

INFO << Link >>

    ข่าวเตือนภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
    ข่าวเตือนภัย ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
    ข่าวจากหนังสือพิมพ์
    ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค
     
    แผ่นพับ / แผ่นปลิว
    สื่อเรื่อง รณรงค์ไม่กินปลาดิบ ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
    สื่อเรื่อง เลปโตสไปโรสีส (ไข้ฉี่หนู)
    แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ตารางสี (Color Chart)
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 1)
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 2)
    สื่อไวนิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (รูปแบบที่ 3)
    สื่อใบปลิว เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ป้องกันได้
    สื่อแผ่นพับ เรื่องโรคเรื้อน
    สื่อแผ่นพับ เรื่องการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
    สื่อแผ่นพับ เรื่องแบบคัดกรองโรคเรื้อน
     
    สติ๊กเกอร์
    สื่อสติ๊กเกอร์ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
     
    แบนเนอร์ / Power point
    คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557: "บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด"
     
    คู่มือ / หนังสือ
    Clinical Practice Guideline for Influenza คู่มือแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (กรมการแพทย์)
    ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป)
    ระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ สำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พ.ศ.2554
    คู่มือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
      การสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ
    คู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ระดับจังหวัด สำหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ. 2549
    คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
    คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย
    คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (1 มิ.ย.2552)
    คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สำปรับประชาชน
    คู่มือการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) สำหรับ อสม. และ อบต.
       
    มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2557 (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)
    แนวทางการบริหารจัดการพัสดุในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
    แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2551
    แนวทางการปฏิบัติงานโรคมือเท้าปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
    แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย
    แนวปฏิบัติป้องกันการจมน้ำช่วงอุทกภัย (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)
    แนวทางการสื่อสารเพื่อตอบโต้กับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม)
    แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน กรณีผู้ป่วยวัณโรคเดินทางโดยอากาศยานระหว่างประเทศ
    แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (28 เม.ย.52)
    แนวทางการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (27 เม.ย.52)
    แนวทางการรายงานโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Notification for Chikungunya Fever)
    แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551
    แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายสำหรับทีม SRRT
    แบบสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (28 เม.ย.52)
    ผังควบคุมกำกับกิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรคอหิวาตกโรค สำหรับทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และภัยสุขภาพ
     
    Roll Up
     
    หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร / จุลสาร
    ข่าวจากหนังสือพิมพ์
    ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค
     
    สื่ออื่นๆ
    การประเมินผล และผลการสำรวจการรับทราบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ประจาปี พ.ศ. 2559
    แบบประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ สำหรับทีมประเมินรับรอง ปี 2557
    สื่อโรคไข้เลือดออก ASEAN Dengue Day 5 ป.ปราบยุงลาย
    สื่อต้นแบบ รณรงค์ ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน) 15 มิถุนายน 2554 Big Cleaning Day ร่วมมือกันเก็บกวาดล้างภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย”
    สื่อ Roll up เรื่องโรคเรื้อน
    เอกสารการสัมมนาเครือข่าย SRRT เขตสาธารณสุขที่ 13 (10-11 ก.ค.51)
    เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน SRRT
    การรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - บทความที่น่าสนใจ เรื่องหน้ากากอนามัย
          "ใส่ใจคนรอบข้างอย่างห่วงใย สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ"
          "เป็นคนดีได้ง่ายๆ แค่ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเป็นไข้ ไอ และจาม"
      - ผลการรณรงค์หน้ากากอนามัยปี 2550
      - สรุปโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - คำชี้แจง การใช้แบบเก็บข้อมูลโครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย
      - ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
          - สวมหน้ากากอนามัย ลดการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ
          - ข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ และการได้รับเชื้อโรคระบบหายใจ
          - แนวทางการผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง
      - หน้ากากอนามัย และล้างมือ กับการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ
      - โครงการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล
      - เพลงสัปดาห์รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาล (23-29 มิ.ย.51)
    ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ VMI เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 6-7 พ.ค. 51
          1. แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 โดย แพทย์หญิงปิยะนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ
          2. VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางนพพร จิตตเมตตากุล
          3. แนวทางการจัดการและพัฒนาระบบบริหารสต๊อค วัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก การระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดย นางจุฑารัตน์ ถาวรนันท์
    กำหนดการประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551 วันที่ 29 เมษายน 2551
Download ไฟล์ประกอบการประชุมทั้งหมด
    โครงการประชุมแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2551
    โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขยายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2551
    หนังสือเวียน เรื่อง "การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2552" เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
    หนังสือเวียน เรื่อง "การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2552" เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
    แผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2549
    การอบรมพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับอำเภอ ด้านการจัดการปัญหาโรคไข้หวัดนก และ
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ จ.นครราชสีมา (11 มิ.ย.50)
          - เอกสารประกอบการอบรม 1
          - เอกสารประกอบการอบรม 2
          - เอกสารประกอบการอบรม 3 การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก
      ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
    สถานการณ์ปัญหาเยาวชนระดับชาติ
    การปนเปื้อนเชื้อ Coliform bacteria ในแต่ละขั้นตอนการผลิตของโรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง...
       
    ลิงค์เว็บไซต์
    สื่อควบคุมโรค สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (โปสเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ)
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
    สื่อประชาสัมพันธ์ สำนักโรคไม่ติดต่อ
    สื่อสิ่งพิมพ์ โรคติดต่อนำโดยแมลง (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)
    สื่อ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
     
Counter: Free Web Site Counter
(เริ่ม 1 ต.ค.52)
 
   
   
   
Homepage